EPL: Häiresignaal. ÜRO: riikide lubadused kliima päästmiseks jäävad eesmärkidest ülikaugele

Mitmed riigid on andnud üldiseid täieliku süsinikuneutraalsuse lubadusi – EL (ja ka Eesti nende põhjal) 2050. aastaks, Hiina 2060. jne. Sellised pikad eesmärgid aga ei tööta, kui pole vahepeal väiksemaid vahe-eesmärke, siis avastatakse enne neid tärmineid et tahtsime parimat, aga ‘läks nagu alati’. Nii nõuab ÜRO ambitsioonikaid vaheeesmärke, näiteks 2030. aastaks

Kui kaugel ülikauge? ÜRO 26. veebruaril ilmunud raport sedastab, et kui riigid täidaksid ka kõik esitatud lubadused, väheneks kasvuhoonegaaside heide 2030. aastaks vajaliku 45% asemel 1% võrra. Ehk siis sisuliselt jätkame rõõmsalt vanal kursil. Ja pooled riigid pole neidki lubadusi andnud: 197-st kliimaleppele alla kirjutanud riigist esitas oma ametlikud plaanid kasvuhoonegaaside hulga vähendamiseks 2030. aastaks vaid 75.

Originaalmaterjalid leiab siit:

Loe kokkuvõttev lugu Päevalehest

Lisa kommentaar

Your email address will not be published.

eelmine lugu

ÄP: Isiklik päikesejaam ei pruugi loodetud tulu tuua

järgmine lugu

How bad are bananas?

Blog viimatised

IPCC 6. hinnang

Täna avaldati IPCC sünteesaruande 6. hinnangu kokkuvõte. See toob esile seitse põhiküsimust, mis käsitlevad tegevusetuse ohte

Elektrihindadest

Majanduskursusel õpetati meile umbes esimeses loengus, et omahind ja turuhind ei ole mitte vaid eri asjad