Tuleviku Energiallikad (1956)

Ustus Aguri raamat kirjutab energiast ja selle kasutamisest. Sealjuures suur osa sisust on ka tänapäeval aktuaalne:

– Mis on energia? 
– Energialiigid ja nende muundumised 
– Mõni sõna mõõtühikutest 
– Maa energiabilanss 
Kütuste energia tänapäeval ja tulevikus 
– Kütused ja nende varud 
– Soojuselektrijaamad ja nende areng 
– Kütuste energotehnoloogiline kasutamine 
– Kütuste allmaagaasistamine 
– Teisi teid gaasi tootmise laiendamiseks 
– Soojusmootorid tänapäeval 
– Uus soojusmootor – gaasiturbiin 
– Soojuse ja kütuste energia otsene muundamine elektrienergiaks 
Hüdroenergia ja selle tulevik 
– Hüdrojõujaamad tänapäeval 
– Hüdroenergia tähtsus ja varud 
– Mered energiaallikana 
– Tõusu-mõõna energia kasutamine 
– Merelainete energia 
Tuul energiaallikana 
Vähekasutatavad energiaallikad looduses 
– Päikesekiirgus 
– Merede soojus 
– Maapõue soojus 
– Välk ja atmosfäärielekter 
Aatomienergia ja selle tulevik 
– Mis on aatomienergia? 
– Ahelreaktsioonid 
– Tuumareaktorid 
– Aatomielektrijaam tuumareaktoritega 
– Aatomimootor sõidukeil 
– Tuumaenergia otsene muundamine elektrienergiaks 
– Tuumakütused ja nende tootmine 
– Aatomienergia varud ja kasutamisväljavaated

Allikas Antikvariaat

Lisa kommentaar

Your email address will not be published.

eelmine lugu

ÄP: Välisinvestorid ehitavad Ida-Virumaale ainulaadse tuulegeneraatorite tehase

järgmine lugu

PM: 2020 oli Eesti kliimaajaloo kuumim aasta

Blog viimatised

Oma jalajälje arvutamisest

Külalispostitusena on tehtud slaididena väike ülevaade hetke jalajälje arvutuse vahenditest ja ka numbrilised arvutuse tulemustest meie

Rohetiigri teekaardist

Rohetiiger avaldas juba mõnda aega tagasi energia teekaardi. Nad täiendavad seda jooksvalt ja tutvustavad tublisti erinevatele

Sõja kliimajalajälg

Ühes mu lemmikteatmikus “How bad are Bananas” on kõige suurema süsinikujalajälje sektsioonis (üle 1 miljardi tonni

2021. aasta kokkuvõte

Aasta viimasel päeval on kombeks teha kokkuvõtteid. Siin olen fookusega viimasel kvartalil, mil mul kahjuks pole