EPL: süsinikuneutraalsus on ohtlik muinasjutt, fossiilkütustest loobumisest ei ole pääsu

Kolm tuntud kliimaeksperti toovad välja, miks praegused riikide kliimaplaanid on nõrgad ja väheveenvad. Peamised probleemid on, et loodetakse liiga palju kvoodikauplemisele ja seni mitte olemasolevatele tehnoogiatele, nagu bioenergial põhinev süsiniku püüdmine ja ladestamine (BECCS).

Omalt poolt kommenteeriks, et rangelt võttes kütuste fossiilsus polegi siin oluline, küsimus lihtsalt kuhu pannakse kütuse jäätmed. Põletatavate kütuste (nii fossiilsete kui muude) puhul on meie praktiliselt ainus “jäätmekäitlus” nende paiskamine atmosfääri CO₂ saastena ja see ongi kogu probleem. See tuleb kohe lõpetada, seda tuleb vähendada niipalju kui võimalik ja kus ei ole võimalik, tuleb otsida alternatiivid.

p.s. artikli juures oleval pildil ei näi toimuvat mitte fossiilkütuste põletus, vaid tuumajaam mis eraldab atmosfääri nähtavat veeauru. Seega on seda hea pildistada. Veeaur on samuti kasvuhoonegaas, aga vihmana kiirelt mahasadav ja looduses ohutult (isegi kasulikult) ringlev, mitte pidevalt kogunev nagu nähtamatu ja lõhnatu salakaval CO₂. Tuumajaamad oma protsessi käigus atmosfääri ei reosta, nende jäätmed on tahked ning alluvad väga rangetele ohutuse ja käitlusreeglitele.

Loe lähemalt Päevalehest.

Lisa kommentaar

Your email address will not be published.

eelmine lugu

BBC: kunstlikud teemandid on igavesed

järgmine lugu

PM: Kliimapoliitika karmistab pankade laenutingimusi

Blog viimatised

IPCC 6. hinnang

Täna avaldati IPCC sünteesaruande 6. hinnangu kokkuvõte. See toob esile seitse põhiküsimust, mis käsitlevad tegevusetuse ohte

Elektrihindadest

Majanduskursusel õpetati meile umbes esimeses loengus, et omahind ja turuhind ei ole mitte vaid eri asjad