Kadri Simson

Eestile oma kliimaseadus!

Viru Keemia Grupp tuli täna välja kirjas Peaministrile ning parlamendierakondadele igati asjaliku ettepanekuga: sisustada korralikult mõisted “kliimaneutraalsus” ja luua ettevõtetele võrdne ja õiglane mängumaa kliimaneutraalsuseni jõudmiseks. Eesti peab selgeks tegema, kuidas ikkagi jõuame Fit for 55 eesmärkideni.

Täna on meil vaid üldised arengukavad mis pole uuendatud, pole seaduse jõuga ja mis pealekauba lähevad omavahel vastuollu. Kliimaseadus ühtlustaki selle ja annaks riigikogu jõu.

Millised eesmärgid ja konkreetsed teed siin valime antud kiri ei ütle, see on mõistagi meie teadlaste, poliitikute, spetsialistide ja kõige olulisem – meie rahva otsustada. Oluline on et me saavutaksime selguse – meie endi jaoks ja seaduse tasemel.


Eesti õiguses ei ole sätestatud selgelt, milline on Eesti roll EL-i liikmesriikide ülese kliimaeesmärgi täitmisel (nt mida kliimaneutraalsuse saavutamine Eesti kontekstis tähendab) ning kuidas, millal, milliste vahenditega eesmärgi täitmiseks on vaja Eesti ühiskonnakorraldust muuta. Eestis esineb kliimavaldkonnas raamregulatsiooni vaakum, mida teema ja sellega kaasnevate mõjude olulisust arvestades ei tohiks esineda. Rohepöörde ja kliimareformi elluviimine puudutab riigielu olulisi küsimusi ning riivab intensiivselt paljude isikute põhiõigusi, mistõttu on Riigikogul kohustus neid küsimusi reguleerida seadusega.” – VKG kaaskirjast

Lähemalt loe algdokumentidest:

Lisa kommentaar

Your email address will not be published.

eelmine lugu

ÜRO IPCC 6. hinnangu aruanne

järgmine lugu

ERR: Kliimaeesmärgid jätaks enamiku gaasi- ja naftavarudest maapõue

Blog viimatised

IPCC 6. hinnang

Täna avaldati IPCC sünteesaruande 6. hinnangu kokkuvõte. See toob esile seitse põhiküsimust, mis käsitlevad tegevusetuse ohte

Elektrihindadest

Majanduskursusel õpetati meile umbes esimeses loengus, et omahind ja turuhind ei ole mitte vaid eri asjad